Praca – Kariera

Zakład pracuje w systemie 2 zmianowym, 5 dni w tygodniu.

W zakładzie znajdziemy miejsce pracy dla uczciwej, punktualnej, pracowitej osoby nie posiadającej nałogów.

Dobrze jeżeli osoba ma doświadczenie w branży garmażeryjnej lub cukierniczej.

Osoba bez doświadczenia, ale z zapałem i chęciami do nauki będzie po 3 miesiącach specjalistą –garmażerem Adamus.

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą:

  1. prześlij swoje CV na adres: biuro@adamuspierogi.pl
  2. Umów się na rozmowę wstępną w sprawie pracy
  3. Po rozmowie wstępnej i omówieniu CV właściciel zaprasza na dni próbne.
  4. Wgląd do badań sanitarno-epidemiologicznych oraz wypełnienie kwestionariusza osobowego kandydata na pracownika.
  5. Wyznaczone 5 dni pracy na zlecenie – po 100zł dniówki jest formą przyuczenia.
  6. Następnie po 5 dniach decyzja i rozmowa o warunkach ewentualnego zatrudnienia na stałe.
  7. Ustalenie stawki godzinowej (zależnej od stanowiska pracy)
  8. Po 3 miesiącach możliwy awans i korzystniejsza propozycja finansowa.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO ZESPOŁU –  DRUŻYNY ADAMUSA.